Các cấp Công đoàn tích cực vận động đoàn viên cài đặt ứng dụng Bluezone

Cán bộ công đoàn và đoàn viên huyện Thanh Liêm, Hà Nam cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Hoàng Hải
Cán bộ công đoàn và đoàn viên huyện Thanh Liêm, Hà Nam cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Hoàng Hải
Cán bộ công đoàn và đoàn viên huyện Thanh Liêm, Hà Nam cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Hoàng Hải
Lên top