Các cấp Công đoàn thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

CNVCLĐ quận 3, TPHCM đã cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng chống COVID-19 theo lời kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Đức Long
CNVCLĐ quận 3, TPHCM đã cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng chống COVID-19 theo lời kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Đức Long
CNVCLĐ quận 3, TPHCM đã cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng chống COVID-19 theo lời kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Đức Long
Lên top