Các cấp Công đoàn tăng cường phòng chống Corona

Công tác kiểm tra thân nhiệt bất kỳ ai trước khi vào cổng được một doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Nội Bài thực hiện nghiêm túc. Ảnh: T.E.A
Công tác kiểm tra thân nhiệt bất kỳ ai trước khi vào cổng được một doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Nội Bài thực hiện nghiêm túc. Ảnh: T.E.A
Công tác kiểm tra thân nhiệt bất kỳ ai trước khi vào cổng được một doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Nội Bài thực hiện nghiêm túc. Ảnh: T.E.A
Lên top