Tổng LĐLĐVN:

Các cấp công đoàn phát huy đại diện, bảo vệ NLĐ dịp Tết Nguyên đán

Thi gói bánh chưng làm một trong những hoạt động của chương trình Tết Sum vầy do CĐ phối hợp chuyên môn tổ chức được NLĐ mong đợi. Ảnh: T.E.A
Thi gói bánh chưng làm một trong những hoạt động của chương trình Tết Sum vầy do CĐ phối hợp chuyên môn tổ chức được NLĐ mong đợi. Ảnh: T.E.A
Thi gói bánh chưng làm một trong những hoạt động của chương trình Tết Sum vầy do CĐ phối hợp chuyên môn tổ chức được NLĐ mong đợi. Ảnh: T.E.A
Lên top