Các cấp Công đoàn Nam Định cần chăm lo Tết thật tốt cho công nhân lao động

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể. Ảnh: V.H
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể. Ảnh: V.H
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể. Ảnh: V.H
Lên top