Các cấp Công đoàn Lai Châu kiểm tra 330 cuộc về tài chính

Đồng chí Nguyễn Thị Thiện (thứ 2 từ trái qua) tặng Cờ thi đua cho các đơn vị
Đồng chí Nguyễn Thị Thiện (thứ 2 từ trái qua) tặng Cờ thi đua cho các đơn vị
Đồng chí Nguyễn Thị Thiện (thứ 2 từ trái qua) tặng Cờ thi đua cho các đơn vị
Lên top