Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Các cấp Công đoàn Lai Châu kiểm tra 330 cuộc về tài chính

Đồng chí Nguyễn Thị Thiện (thứ 2 từ trái qua) tặng Cờ thi đua cho các đơn vị
Đồng chí Nguyễn Thị Thiện (thứ 2 từ trái qua) tặng Cờ thi đua cho các đơn vị
Đồng chí Nguyễn Thị Thiện (thứ 2 từ trái qua) tặng Cờ thi đua cho các đơn vị
Lên top