Các cấp công đoàn hằng năm đăng ký trồng và chăm sóc ít nhất một hàng cây

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Trường Đại học Đông Đô tổ chức trồng hơn 120 cây xanh ở Cơ sở của Trường tại Phú Nghĩa - Chương Mỹ - Hà Nội. Ảnh: CĐ trường
Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Trường Đại học Đông Đô tổ chức trồng hơn 120 cây xanh ở Cơ sở của Trường tại Phú Nghĩa - Chương Mỹ - Hà Nội. Ảnh: CĐ trường
Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Trường Đại học Đông Đô tổ chức trồng hơn 120 cây xanh ở Cơ sở của Trường tại Phú Nghĩa - Chương Mỹ - Hà Nội. Ảnh: CĐ trường
Lên top