Các cấp công đoàn Hà Tĩnh tiếp tục ủng hộ phòng chống COVID-19

Ban Nữ công LĐLĐ huyện Vũ Quang phối hợp với CĐCS thị trấn Vũ Quang ủng hộ 136 suất xôi ăn sáng.
Ban Nữ công LĐLĐ huyện Vũ Quang phối hợp với CĐCS thị trấn Vũ Quang ủng hộ 136 suất xôi ăn sáng.
Ban Nữ công LĐLĐ huyện Vũ Quang phối hợp với CĐCS thị trấn Vũ Quang ủng hộ 136 suất xôi ăn sáng.
Lên top