Các cấp Công đoàn Hà Tĩnh tích cực ủng hộ chống dịch COVID-19

Các công đoàn cơ sở ở Hương Khê quyên góp, nhu yếu phẩm để phục vụ cho khu cách ly chống dịch. Ảnh: CĐ.
Các công đoàn cơ sở ở Hương Khê quyên góp, nhu yếu phẩm để phục vụ cho khu cách ly chống dịch. Ảnh: CĐ.
Các công đoàn cơ sở ở Hương Khê quyên góp, nhu yếu phẩm để phục vụ cho khu cách ly chống dịch. Ảnh: CĐ.
Lên top