Các cấp Công đoàn Hà Nội tuyên truyền an toàn giao thông

CNLĐ Hà Nội sẽ được tăng cường tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông. Ảnh: T.E.A
CNLĐ Hà Nội sẽ được tăng cường tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông. Ảnh: T.E.A
CNLĐ Hà Nội sẽ được tăng cường tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông. Ảnh: T.E.A
Lên top