Các cấp Công đoàn Hà Nội triển khai thành lập Tổ an toàn COVID-19

Công nhân lao động Công ty TNHH Điện tử ASTI tuân thủ quy định về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐCT
Công nhân lao động Công ty TNHH Điện tử ASTI tuân thủ quy định về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐCT
Công nhân lao động Công ty TNHH Điện tử ASTI tuân thủ quy định về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐCT
Lên top