Các cấp Công đoàn Hà Nội thành lập mới 442/421 công đoàn cơ sở

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân. Ảnh: Hải Anh
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân. Ảnh: Hải Anh
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân. Ảnh: Hải Anh
Lên top