Các cấp Công đoàn Hà Nội không tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân

Đoàn viên, người lao động huyện Ứng Hoà (Hà Nội) làm tấm chắn giọt bắn để tặng các y, bác sĩ. Ảnh: LĐLĐ Ứng Hoà
Đoàn viên, người lao động huyện Ứng Hoà (Hà Nội) làm tấm chắn giọt bắn để tặng các y, bác sĩ. Ảnh: LĐLĐ Ứng Hoà
Đoàn viên, người lao động huyện Ứng Hoà (Hà Nội) làm tấm chắn giọt bắn để tặng các y, bác sĩ. Ảnh: LĐLĐ Ứng Hoà
Lên top