Các cấp Công đoàn Hà Nội có báo cáo đột xuất dịch bệnh trước 16h

Công nhân lao động khu công nghiệp Quang Minh trong giờ làm việc. Ảnh: T.E.A
Công nhân lao động khu công nghiệp Quang Minh trong giờ làm việc. Ảnh: T.E.A
Công nhân lao động khu công nghiệp Quang Minh trong giờ làm việc. Ảnh: T.E.A
Lên top