Các cấp Công đoàn Hà Nội chăm lo Trung thu cho con công nhân lao động

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa tặng quà Trung thu cho con công nhân viên chức lao động khó khăn. Ảnh: CĐHN
Liên đoàn Lao động quận Đống Đa tặng quà Trung thu cho con công nhân viên chức lao động khó khăn. Ảnh: CĐHN
Liên đoàn Lao động quận Đống Đa tặng quà Trung thu cho con công nhân viên chức lao động khó khăn. Ảnh: CĐHN
Lên top