Các cấp Công đoàn Cà Mau kết nạp mới 3.730 đoàn viên công đoàn

Phát triển đoàn viên công đoàn là một trong nhiệm vụ quan trọng của các cấp công đoàn tỉnh Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Phát triển đoàn viên công đoàn là một trong nhiệm vụ quan trọng của các cấp công đoàn tỉnh Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Phát triển đoàn viên công đoàn là một trong nhiệm vụ quan trọng của các cấp công đoàn tỉnh Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Lên top