Các cấp CĐ tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật trong CNVCLĐ

Ông Lương Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn - khai mạc hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 và tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn
Ông Lương Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn - khai mạc hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 và tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn
Ông Lương Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn - khai mạc hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 và tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn
Lên top