Các cấp CĐ tỉnh Khánh Hòa qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b: Ngăn ngừa kịp thời những vi phạm

Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu của LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết 6b trong 5 năm qua. 
Ảnh: Phương Linh
Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu của LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết 6b trong 5 năm qua. Ảnh: Phương Linh
Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu của LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết 6b trong 5 năm qua. Ảnh: Phương Linh
Lên top