Các cấp CĐ tỉnh Hà Nam: Tặng quà con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Trung thu