Các cấp CĐ huyện Ba Vì thực hiện phòng chống Corona

Phun phòng chống dịch tại một đơn vị trên địa bàn huyện Ba Vì. Ảnh: CĐHN
Phun phòng chống dịch tại một đơn vị trên địa bàn huyện Ba Vì. Ảnh: CĐHN
Phun phòng chống dịch tại một đơn vị trên địa bàn huyện Ba Vì. Ảnh: CĐHN
Lên top