Các cấp CĐ Cà Mau: Nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ

21 thí sinh Hội thi “Nét đẹp phụ nữ” TP. Cà Mau lần thứ I, năm 2018.
21 thí sinh Hội thi “Nét đẹp phụ nữ” TP. Cà Mau lần thứ I, năm 2018.
21 thí sinh Hội thi “Nét đẹp phụ nữ” TP. Cà Mau lần thứ I, năm 2018.
Lên top