Các cán bộ nữ công tiêu biểu dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng.
Lên top