Các bức ảnh chụp vội… thấy rõ hơn cuộc sống của công nhân

Khu kí túc của một doanh nghiệp với phòng tập gym, xem phim... Công nhân chỉ phải đóng 50 nghìn mỗi tháng để sử dụng các dịch vụ. Ảnh cuộc thi.
Khu kí túc của một doanh nghiệp với phòng tập gym, xem phim... Công nhân chỉ phải đóng 50 nghìn mỗi tháng để sử dụng các dịch vụ. Ảnh cuộc thi.
Khu kí túc của một doanh nghiệp với phòng tập gym, xem phim... Công nhân chỉ phải đóng 50 nghìn mỗi tháng để sử dụng các dịch vụ. Ảnh cuộc thi.
Lên top