Các bác sĩ Bệnh viện Mắt TƯ tình nguyện hiến hơn 150 đơn vị máu

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương tham gia hiến máu. Ảnh: LH
Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương tham gia hiến máu. Ảnh: LH
Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương tham gia hiến máu. Ảnh: LH
Lên top