Cà Mau tính đến phương án mượn trường học để thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”

Công ty cổ phần thuỷ sản Cà Mau sẽ thử nghiệm mô hình sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ” nhằm đảm bảo sản xuất, duy trì việc làm cho công nhân. Ảnh: Nhật Hồ
Công ty cổ phần thuỷ sản Cà Mau sẽ thử nghiệm mô hình sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ” nhằm đảm bảo sản xuất, duy trì việc làm cho công nhân. Ảnh: Nhật Hồ
Công ty cổ phần thuỷ sản Cà Mau sẽ thử nghiệm mô hình sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ” nhằm đảm bảo sản xuất, duy trì việc làm cho công nhân. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top