Cà Mau: Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát công đoàn

Đại biểu tham gia hội nghị tập huấn. Ảnh: Thiệu Vũ
Đại biểu tham gia hội nghị tập huấn. Ảnh: Thiệu Vũ
Đại biểu tham gia hội nghị tập huấn. Ảnh: Thiệu Vũ
Lên top