Cà Mau: Ra mắt tổ tự quản khu nhà trọ công nhân

Lễ ra mắt tổ tự quản khu nhà trọ công nhân (ảnh Nhật Hồ)
Lễ ra mắt tổ tự quản khu nhà trọ công nhân (ảnh Nhật Hồ)
Lễ ra mắt tổ tự quản khu nhà trọ công nhân (ảnh Nhật Hồ)
Lên top