Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Cà Mau mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội

Số người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay tại Cà Mau là 6.808 người, đạt 131,20% kế hoạch. Ảnh: PV
Số người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay tại Cà Mau là 6.808 người, đạt 131,20% kế hoạch. Ảnh: PV
Số người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay tại Cà Mau là 6.808 người, đạt 131,20% kế hoạch. Ảnh: PV
Lên top