Cà Mau mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội

Số người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay tại Cà Mau là 6.808 người, đạt 131,20% kế hoạch. Ảnh: PV
Số người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay tại Cà Mau là 6.808 người, đạt 131,20% kế hoạch. Ảnh: PV
Số người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay tại Cà Mau là 6.808 người, đạt 131,20% kế hoạch. Ảnh: PV
Lên top