Cà Mau: Hơn 300 công nhân lao động được giảm tiền trọ trong dịch COVID-19

LĐLĐ Cà Mau chăm lo tốt đời sống vật chất tin thần người lao động (ảnh Nhật Hồ)
LĐLĐ Cà Mau chăm lo tốt đời sống vật chất tin thần người lao động (ảnh Nhật Hồ)
LĐLĐ Cà Mau chăm lo tốt đời sống vật chất tin thần người lao động (ảnh Nhật Hồ)
Lên top