Cà Mau gặp khó trong xuất khẩu lao động

Cà Mau tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm nhưng số đăng ký xuất khẩu lao động không nhiều. Ảnh: NHẬT HỒ
Cà Mau tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm nhưng số đăng ký xuất khẩu lao động không nhiều. Ảnh: NHẬT HỒ
Cà Mau tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm nhưng số đăng ký xuất khẩu lao động không nhiều. Ảnh: NHẬT HỒ
Lên top