Cà Mau: Đảm bảo sản xuất, không cắt giảm công nhân trong dịch COVID-19

Công nhân chế biến thủy sản vẫn làm việc bình thường trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Công nhân chế biến thủy sản vẫn làm việc bình thường trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Công nhân chế biến thủy sản vẫn làm việc bình thường trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top