Cả 4 khu công nghiệp ở Đà Nẵng đều có CN mắc COVID-19: Triển khai ứng phó

Đo thân nhiệt cho người lao động trước khi vào ca. Ảnh: Đinh Thanh Hà
Đo thân nhiệt cho người lao động trước khi vào ca. Ảnh: Đinh Thanh Hà
Đo thân nhiệt cho người lao động trước khi vào ca. Ảnh: Đinh Thanh Hà
Lên top