Buýt tạm dừng hoạt động, người lao động được hưởng chế độ như thế nào?

Chế độ đối với người lao động trong thời gian tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng do dịch COVID-19. Ảnh: HL.
Chế độ đối với người lao động trong thời gian tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng do dịch COVID-19. Ảnh: HL.
Chế độ đối với người lao động trong thời gian tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng do dịch COVID-19. Ảnh: HL.
Lên top