Buồn vui nữ công nhân mắc kẹt tại tâm dịch Bắc Giang

Công nhân từ Bắc GIang về quê sau khi hết phong tỏa. Ảnh: PD
Công nhân từ Bắc GIang về quê sau khi hết phong tỏa. Ảnh: PD
Công nhân từ Bắc GIang về quê sau khi hết phong tỏa. Ảnh: PD
Lên top