Bức xúc vì mức thưởng Tết thấp hàng trăm công nhân ngừng việc tập thể