LÃNH ĐẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐỐI THOẠI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Bức xúc chuyện nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội

Gần 60 ý kiến của CNLĐ tại buổi đối thoại, trong đó có những phát biểu gay gắt. Ảnh: PV.
Gần 60 ý kiến của CNLĐ tại buổi đối thoại, trong đó có những phát biểu gay gắt. Ảnh: PV.
Gần 60 ý kiến của CNLĐ tại buổi đối thoại, trong đó có những phát biểu gay gắt. Ảnh: PV.
Lên top