Bữa cơm thiếu thịt của công nhân

Bữa cơm thiếu thịt của công nhân khu công nghiệp. Ảnh: Hiền Thanh
Bữa cơm thiếu thịt của công nhân khu công nghiệp. Ảnh: Hiền Thanh
Bữa cơm thiếu thịt của công nhân khu công nghiệp. Ảnh: Hiền Thanh
Lên top