Bữa cơm của công nhân bao giờ mới bớt đạm bạc?

Nữ công nhân đang chế biến món rau. Ảnh: LẠI THU HƯƠNG
Nữ công nhân đang chế biến món rau. Ảnh: LẠI THU HƯƠNG
Nữ công nhân đang chế biến món rau. Ảnh: LẠI THU HƯƠNG
Lên top