Bữa ăn ca công nhân: Tăng các loại nguyên liệu khác thay thịt lợn

Suất ăn ca của công nhân Cty TNHH điện tử Meiko Việt Nam. Ảnh: H.A
Suất ăn ca của công nhân Cty TNHH điện tử Meiko Việt Nam. Ảnh: H.A
Suất ăn ca của công nhân Cty TNHH điện tử Meiko Việt Nam. Ảnh: H.A
Lên top