Bữa ăn ca công nhân: Nhà bếp giảm thịt lợn, tăng thịt gia cầm

Nhân viên Công ty TNHH Electronics Samsung VN - SEV chọn thực phẩm trong bữa ăn ca. Ảnh: H.A
Nhân viên Công ty TNHH Electronics Samsung VN - SEV chọn thực phẩm trong bữa ăn ca. Ảnh: H.A
Nhân viên Công ty TNHH Electronics Samsung VN - SEV chọn thực phẩm trong bữa ăn ca. Ảnh: H.A
Lên top