BQL dự án thiết chế CĐ Tổng LĐLĐVN: Tích cực thực hiện đầu tư các dự án thiết chế theo đúng quy định của Tổng LĐLĐVN

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm căn hộ mẫu tại Khu thiết chế Công đoàn tại tỉnh Hà Nam, chiều 19.5. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm căn hộ mẫu tại Khu thiết chế Công đoàn tại tỉnh Hà Nam, chiều 19.5. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm căn hộ mẫu tại Khu thiết chế Công đoàn tại tỉnh Hà Nam, chiều 19.5. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top