Ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk:

Bốn vấn đề cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định

Ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk.
Ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk.
Ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk.
Lên top