Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ Caosu VN:

Bốn tập thể và hai cá nhân nhận giải thưởng Caosu VN