Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và tài chính Công đoàn năm 2021

Một đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được nhận hỗ trợ Mái ấm Công đoàn. Ảnh: CĐQ
Một đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được nhận hỗ trợ Mái ấm Công đoàn. Ảnh: CĐQ
Một đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được nhận hỗ trợ Mái ấm Công đoàn. Ảnh: CĐQ
Lên top