Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

Cán bộ CĐ tham gia lớp tập huấn. Ảnh: P.V
Cán bộ CĐ tham gia lớp tập huấn. Ảnh: P.V
Cán bộ CĐ tham gia lớp tập huấn. Ảnh: P.V
Lên top