Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho đoàn viên công đoàn ưu tú

Đồng chí Trịnh Văn Bừng- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam- phát biểu tại Lễ khai giảng.
Đồng chí Trịnh Văn Bừng- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam- phát biểu tại Lễ khai giảng.
Đồng chí Trịnh Văn Bừng- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam- phát biểu tại Lễ khai giảng.
Lên top