Bỏ việc liên tục 5 ngày: Bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Từ ngày 1.1.2021, người lao động nghỉ việc 5 ngày liên tục mà không có lý do chính đáng có thể bị đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động. Ảnh: Nam Dương
Từ ngày 1.1.2021, người lao động nghỉ việc 5 ngày liên tục mà không có lý do chính đáng có thể bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Ảnh: Nam Dương
Từ ngày 1.1.2021, người lao động nghỉ việc 5 ngày liên tục mà không có lý do chính đáng có thể bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Ảnh: Nam Dương
Lên top