Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Chủ tịch Công đoàn Công Thương tặng quà thương binh

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trao 50 triệu đồng tặng thương binh đang điều trị tại Thuận Thành (Bắc Ninh).
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trao 50 triệu đồng tặng thương binh đang điều trị tại Thuận Thành (Bắc Ninh).
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trao 50 triệu đồng tặng thương binh đang điều trị tại Thuận Thành (Bắc Ninh).
Lên top