Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tặng quà cho người lao động tại Quảng Trị

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tặng quà cho người lao động, gia đình chính sách và hộ nghèo tại Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tặng quà cho người lao động, gia đình chính sách và hộ nghèo tại Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tặng quà cho người lao động, gia đình chính sách và hộ nghèo tại Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top