Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao quà cho công nhân khó khăn ở Hà Tĩnh

Bộ trưởng Lê Thành Long trao quà cho công nhân khó khăn ở Hà Tĩnh. Ảnh: QC
Bộ trưởng Lê Thành Long trao quà cho công nhân khó khăn ở Hà Tĩnh. Ảnh: QC
Bộ trưởng Lê Thành Long trao quà cho công nhân khó khăn ở Hà Tĩnh. Ảnh: QC
Lên top